Untitled Document
     
RUDARSKI MUZEJ REČICA

Zgodovina
Prva rudarska dela v okolici Laškega so se začela v letih 1790 - 1800 ko je več domačinov pričelo z manjšimi raziskovalnimi deli v Breznem in pri Šmihelu. Prvih resnejših del se je lotil montanski erar s sedežem v Vordenbergu, ki je že leta 1801 imel prve premogosledne pravice in je v letih 1835 do 1855 položil jamske mere v Breznem, Hudi jami in ┼ámihelu. Večja dela so se pričela v letih 1870, ko je postal lastnik rudnika Heinrich Drasche Ritter von Wartinber. Ta je v leta 1878 izbrisal stare ter položil 120 novih jamskih mer, katere so še dolgo obstajale.

V tej dobi se je delalo v Breznem in Hudi jami. Zahodno od Breznega se je odkopavalo v poljih Tomaž, Jedrt, Frančiška, Klara in Terezija, vzhodno od Breznega pa v območju Jožefa polja, preiskovalni rovi pa so segali tudo do Liša polja. Kako temeljito so nekoč delali rudarji in kako dobro so poznali geološke razmere je razvidno iz natančnih jamskih kart takratne dobe. Leta 1882 je bila zgrajena železnica iz Breznega do Rimskih Toplic in v tem času naj bi po ustnem izročilu delovalo v rudniku preko 300 delavcev.

Od leta 1884 do leta 1904 je bil rudnik bolj ali manj v zatonu in tako so ga leta 1904 tudi zaprli. Zaprt je bil vse do leta 1917, ko so se pričela ponovna dela v rudniku. V tem obdobju so ves premog izvozili po glavnem rovu do Sp. Rečice, od tu pa po novozgrajeni ozkotirni železnici na železniško postajo v Laško. Leta 1925 je bila zgrajena nova mokra separacija, začela pa so se tudi večja obnovitvena dela v jami. Proizvodnja je pričela rasti in leta 1928 dosegla svoj vrhunec; pri staležu 607 mož so nakopali 101 200 ton premoga.
                 
   
     
Toda svetovna gospodarska kriza je vplivala tudi na rudnik in tako so leta 1940 nakopali samo še 43 950 ton premoga. Med vojno je rudnik deloval do maja leta 1944. Po vojni je rudnik začel obratovati 1. novembra 1945 leta. V letih od 1945 do leta 1992, ko so rudnik popolnoma zaprli je rudnik doživljal žalostno usodo manjših rudnikov.
     
         
                 
Muzej je postavljen na prostem v bližini gasilskega doma v Rečici. Dostop je možen iz glavne ceste Celje- Zidani Most, kjer v naselju Debro zavijete proti Rečici in po 4 km vožnje, vas pot pripelje do rudarskega muzeja. Tu vas pričaka vodič, kjer vam bo podrobno opisana zgodovina našega rudarskega kraja in samega rudarjenja.

Ogled muzeja
Ogled muzeja je mogoč po predhodni najavi na tel.št. 03 733 89 50 TIC Laško, ali na elektronski naslov tic@stik-lasko.si.

Cena ogleda
Posamezniki: 1 EUR Skupine nad 10 ljudi: 0,5 EUR
       

   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350