Untitled Document
     
PREDSTAVITEV

V to zanimivo in privlačno dolino Rečice vstopimo iz glavne ceste Celje - Zidani Most v naselju Debro od koder nas pelje cesta vse do vznožja planinskih masivov Kala in Mrzlice, ki zapirata dolino na zahodu. Z bočnih strani pa Rečico spremljajo slemena številnih planinskih vrhov in jih zaradi njene slikovitosti mnogi ne pravijo zastonj druga Logarska dolina. Gosteje je naseljena dolina Rečice ob istoimenskem potoku in njena prisojna pobočja.

             
             
Industrijsko je kraj zelo razvit v spodnjem delu, kjer se nahaja industrijska cona s podjetji: Fragmat Tim, Paron, Inox Vrbovšek, Cajhen, Gratex, Camloh, Monting, Final Pasarič in nekoliko manjšimi obrtnimi delavnicami. V kraju je zaslediti zelo močno družbeno življenje, ki se kaže predvsem v delovanju raznih društev. Krajevna skupnost Rečica, ki obsega 2117,97 ha površine in ima v upravljanju okoli 24 km javnih poti je ena izmed devetih krajevnih skupnosti na območju občine Laško. Na našem območju živi 1436 prebivalcev.

     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350