Untitled Document
     
SEJE, ZBORI, ZAPISNIKI IN OBVESTILA

 
Vodni viri in zasnova vodo oskrbe
Začetek trase v Zavratih na nadmorski višini 550 m kjer se projektirani vodovod navezuje na obstoječi vodovod KAL-TRNOV HRIB-BREZNO,ki izvira na vrtini H3.

vodovod.pdf
 
Datoteka  
   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350