Untitled Document
     
AKTUALNO

 
Povabilo Občine Laško
EVROPSKA POBUDA, KI LOKALNE SKUPNOSTI SPODBUJA K UVEDBI IN PROMOCIJI
TRAJNOSTNIH PROMETNIH UKREPOV
Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih
mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden
mobilnosti zaključi z dnevom brez avtomobila.
DOGODKI V OBČINI LAŠKO
• Ponedeljek, 17. 9. 2018: PRIČETEK IZSPOSOJE JAVNIH KOLES
o ob 10. uri v Laškem (na parkirišču na Trubarjevem nabrežju pod Občino Laško)
o ob 12. uri v Rimskih Toplicah (pri bodočem Turistično informacijskem centru oz. na lokaciji
bivše stare pošte)
• Petek, 21. 9. 2018 ob 10. uri: PREDAJA NAMENU HODNIKA ZA PEŠCE NA RELACIJI VRTEC
LAŠKO–CESTA NA SVETINO
• Sobota, 22. 9. 2018: DAN BREZ AVTOMOBILA
o ob 9. uri: Pohod Po poti treh cerkva (start na Valvasorjevem trgu pred TIC-em)
o med 9. in 13. uro bo za vozila zaprt del starega mestnega jedra (podrobnejša prometna
ureditev za ta čas bo objavljena na občinski spletni strani v sredstvih javnega obveščanja)
   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350