Untitled Document
     
AKTUALNO

 
Slovensko društvo hospic, vabi na
Na vas se obračamo s prošnjo, da nam pomagate povabiti medse ljudi iz
vaše okolice. Zato vas naprošamo, če lahko na svojem spletnem portalu
ali oglasni deski izobesite priloženo vabilo.
Datoteka
   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350