Untitled Document
     
AKTUALNO

 
Sterilizacija mačk
V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti sredstva za delovanje zavetišča za živali oziroma je dolžna poskrbeti za zapuščene živali. Že nekaj časa skupaj z Veterinarsko postajo Laško izvajamo tudi preventivni ukrep sterilizacije mačk, ki je zelo pomemben za omejevanje nekontroliranega razmnoževanja in posledično nezaželenih mačjih mladičev. Sterilizacija mačk je po mnenju stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali. Prav tako pa se s sterilizacijo hkrati zmanjšujejo možnosti okužb s prenosljivimi boleznimi.
muce
Akcija sterilizacije za lastniške mačke po subvencionirani ceni 30,00 EUR bo potekala na Veterinarski postaji Laško od 15. 1. 2018 do porabe predvidenih sredstev. Cena sterilizacije je 70,08 EUR. Lastnik mačke prispeva 30,00 EUR, preostalo razliko pa sofinancirata Občina Laško (20,00 EUR) in Veterinarska postaja Laško (20,08 EUR).

Subvencija je namenjena občanom občine Laško. Posameznemu gospodinjstvu se lahko sofinancira storitev za največ tri živali. Tisti, ki se odločijo za sterilizacijo mačke po subvencionirani ceni, se za poseg lahko naročijo na Veterinarski postaji Laško, tel. št. 03/734-16-16.
   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350