Untitled Document
     
AKTUALNO

 
HIŠNI RED ZA OBMOČJE KULTURNEGA DOMA - SINDIKALNI DOM V HUDI JAMI
Hišni red se sprejme za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja ter javnega reda in miru za
območje kulturnega doma Sindikalni dom, to je stavbe z naslovom Huda Jama 1 skupaj s pripadajočim zemljiščem parc. št.470/3 , 470/2, 470/1, 470/5 v k.o. Sedraž.
Datoteka
   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350