Untitled Document
     
AKTUALNO

 
Odgovor ministrstva
Prejeli smo dopis Krajevne skupnosti Rečica, Huda Jama 1, 3270 Laško, št. PM 366/17, z dne 14.6.2017, v katerem predlagajo postavitev prometne signalizacije za prepoved tovornih vozil - vlačilcev in priklopnikov na lokalni cesti LC 200171, Debro - Rečica - Brezno Belovo. Kot razlog za postavitev prometne signalizacije je navedeno, da se je v zadnjem času povečalo število težkih tovornih vozil na tej cesti, na katero jih vodijo navigacijske naprave in da ta cesta ni primerna za promet težkih tovornih vozil. Predlagajo postavitev prometne signalizacije, ki bi tem tovornim vozilom dovoljevala vožnjo v dolžini 2.5 km.
Datoteka
   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350