Untitled Document
     
AKTUALNO

 
Podaljšanje razpisa
OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA PRIJAVO ŠKODE ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je podaljšala rok za prijavo škode zaradi posledic suše, in sicer je vlogo možno oddati do 8. 9. 2017.

V skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode lahko škodo prijavijo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na kmetijskih kulturah in je le-ta večja kot 30%. Oškodovanci morajo upoštevati, da mora biti skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin (za kar se šteje: 1 ha njiv ali 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 4 ha pašnikov ali 0,25 ha intenzivnih sadovnjakov) in da se prizadete površine nahajajo na območju Občine Laško.

Škoda se prijavi na obrazcu 2, ki ga dobite v Glavni pisarni Občine Laško in na spletni strani občine. Podrobnejša navodila za izpolnjevanje obrazca se nahajajo v prilogi. Obvezna priloga k obrazcu 2 je kopija zbirne vloge za leto 2017 (vloga za subvencijo).

Za vložitev vloge mora imeti vlagatelj urejen KMG-MID na datum 15. 7. 2017, v nasprotnem primeru ni upravičen do državne pomoči.

Izpolnjene vloge je potrebno dostaviti na Občino Laško do petka, 8. 9. 2017.

Za vse informacije se lahko obrnete na Edino Memić, tel. št. 03/7338-736 ali e-naslov edina.memic@lasko.si.

   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350