Untitled Document
     
AKTUALNO

 
Javni razpis za nakup male čistilne naprave
J A V N I   P O Z I V
za subvencioniranje nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Laško
za leto 2017

Način prijave in oddaje:

Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana do 30.10.2017.
Vloge, ki ne bodo izdelane na predpisanih obrazcih naročnika oziroma bodo oddane kasneje, se zavržejo.

Upravičenci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, OKOLJE IN PROSTOR, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

Dodatne informacije:
Na telefonski številki 03 733 87 05 (Andrej Kaluža, andrej.kaluza@lasko.si) in 03 7338 714 (Luka Picej, luka.picej@lasko.si).

Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Oddelka za gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško in na spletnih straneh :

   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350