Untitled Document
     
AKTUALNO

 
Požarna ogroženost
Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi prvega odstavka 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) od 1. 4. 2017 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na področju celotne države. 

V obdobju, ko je za posamezno območje razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, je na tem območju prepovedano:
  • kuriti;
  • kuriti kresove;
  • požigati na območju ob infrastrukturnih objektih iz 6. člena te uredbe;
  • izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar;
  • izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd;
  • izvajati ognjemete.

Več o tem si lahko preberete na povezavi http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1181.htm.
pozar
foto: GZS

   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350