Untitled Document
     
AKTUALNO

 
Javni razpis za prireditve
JAVNI POZIV
za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Laško za leto 2017
 

Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana najmanj 8 dni pred izvedbo prireditve ali projekta.
Vloge, ki ne bodo izdelane na predpisanih obrazcih naročnika oziroma bodo oddane kasneje, se zavržejo.

Izvajalci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za sofinanciranje prireditev in projektov – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO IN JAVNE FINANCE, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

Rok poziva: poziv se začne 9. 1. 2017 in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.

Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško:
   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350