Untitled Document
     
AKTUALNO

 
Javno naznanilo

Ministrstvo za okolje in prostor RS, obvešča javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustrežnejše variante in okoljska poročila za cesto AC A 2 Ljubjana - Obrežje - 3.razvojna os. Dokumentacija je na voljo na sedežu Občine Laško od 4.oktobra do 4.novembra 2016.Javna predstavitev bo v sredo, 12.oktobra 2016 ob 18uri v Kulturnem centru Laško.

Vljudno vabljeni.
   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350