Untitled Document
     
AKTUALNO

 
Plan zimske službe za leto 2014 - 2015
Krajevna skupnost Rečica je upravljavec javnih poti na območju Rečice. Vzdrţevanje javnih poti v zimskem času izvajamo od 15.11.2014 do 15.03.2015 oziroma do trajanja zimskih razmer. Za potrebe izvajanja zimske sluţbe smo izvršili javni razpis v katerem so pridobil izvajanje del Darko Terbovc s.p. iz Hude Jame, Branko SELIČ s.p.,Spodnja Rečica, Andrej Kufner s.p. iz Zgornje Rečice in Gramopromet d.o.o., Griţe. Izvajanje del je opredeljeno s pogodbami. Odgovornost nad izvajalcem vrši predsednik KS Rečica ali druga pooblaščena oseba s strani predsednika ali sveta KS Rečica. S strani izvajalca del je odgovorna oseba Darko Terbovc, Selič Branko, Andrej Kufner in predstavnik podjetja Gramopromet.
Datoteka
   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350