Untitled Document
     
AKTUALNO

 
Obnova lokalne ceste Debro Zavrate na odceku Debro/Šmohor
Občina Laško nas je z dopisom z dne, 15.10.2010 obvestila, da je pričela na relaciji trgovina Debro do odcepa za Šmohor izvajati potrebna geodetska opravila za pridobitev zemljišč za izgradnjo pločnika. Na omenjeni relaciji se naj bi v letu 2011 v kolikor bodo pridobljena soglasja zgradila kanalizacija, javna razsvetljava, pločnik, elektrovodi, optično omrežje in obnova cestišča.
   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350