Untitled Document
     
 
PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO
 
  ORGANI | POSTOJANKE | TRADICIONALNI POHODI | POTI PD LAŠKO | PLAN IZLETOV  

Zgodovina
V letih 1922/23 so ustanovili v Laškem sekcijo Posavske podružnice Slovenskega planinskega društva v Sevnici. Sekcija je delovala do leta 1946. Med okupacijo je delovanje sicer mirovalo. Po osvoboditvi, leta 1945, so se preživeli člani vodstva planinske sekcije spet lotili dela in ustanovili društvo. Leta 1953 je bil že ustanovljen pionirski odsek, v okviru upravnega odbora pa leta 1957 mladinski odsek, ki od leta 1968 deluje kot samostojni odsek.

Zgodovina delovanja Planinskega društva v Laškem je neločljivo vezana na izgradnjo Planinskega doma na Šmohorju. Prvega so za potrebe planincev postavili že leta 1929, katerega otvoritev je bila 9. junija. Lesenjača je bila postavljena ob vznožju vasi Šmohor ob cerkvi Sv. Mohorja.

Različni zapleti z oskrbniki so odbor napeljali v razmislek, da bi zgradili nov dom. Že 6.11.1936 so na zboru društva ustanovili poseben odsek za izgradnjo doma in leta 1940 so že imeli odkupljeno parcelo, 3/4 potrebnega lesa, Dom je bil zgrajen do pritličja ko se je pričela II. svetovna vojna.

Delo društva je bilo zaradi vojne prekinjeno. Večino članov in odbornikov so zaradi naprednih idej in dejavnosti ter pri širjenjau slovenstva, okupatorji izselili ali pregnali. Po vrnitvi v domovino in osvoboditvi so že nekdaj pripadnih ljudi pripadniki planinskie dejavnosti v Laškem nadaljevali z izgradnjo novega doma. 17.8.1952 so pretežno z udarniškim delom postavljeni dom otvorili Dom je bil postavljen s pretežno udarniškim delom, otvoritev je bila 17.8.1952. Z leti je postal dom pretesen in leta 1987 je bil obnovljen število obiskovalcev naraščalo, dom je postal premajhen, zato so ga leta 1987 dogradili in obnovili. Planota Šmohor s Planinskim domom nudi obiskovalcem prekrasno naravno okolje, mir, lepe razglede na Laško z okolico in na Savinjsko dolino. Številne planinske poti vodijo čez Šmohor, ki je prijetno zatočišče za pohodnike in priložnostne obiskovalce.


   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350