Untitled Document
     
KRAJEVNI ODBOR

Vodstvo krajevne skupnosti:
Predsednik: Matjaž PIKL
Podpredsednik: Peter KRAŠOVEC
Člani: Martin SELIČ, Roman OČKO, Marjan BELEJ, Gregor PODKORITNIK, Cvetko ŽOHAR, Dani SELIČ
Seje, zbori, zapisniki in obvestila
 
 


Sedež krajevne skupnosti je v Sindikalnem domu v Hudi jami, kjer se odvija večinoma prireditev in športnih aktivnosti. Krajevna skupnost v skladu z zakonom in statutom občine Laško in s svojim statutom zadovoljuje občane v krajevni skupnosti z določenimi skupnimi potrebami ter izvaja naloge, ki jih je poverila občina Laško Krajevni skupnosti Rečica. Krajevna skupnost Rečica praznuje svoj krajevni praznik na dan 2.julija.

V tem času pripravimo veliko športno kulturnih prireditev, ki privabijo veliko število obiskovalcev. Kot nekoč zelo rudarski kraj je Krajevna skupnost Rečica s pomočjo prostovoljnega gasilskega društva Rečica v letu 2000 uredila rudarski muzej, ki bo spominjal na rudarsko življenje v tem kraju. Iz samega kraja pa se krajanom in obiskovalcem nudijo možnosti pohodništva na Šmohor, Kal, Mrzlico, Govce. V zgornjem delu pa lahko zasledimo zelo veličastno cerkev, ki je bila v letu 2000 posvečena Antonu Martinu Slomšku.
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350