Untitled Document
     
JAVNE POTI V KS REČICA
   
Opis Konec odseka STAC_ZAC STAC_KON Dolžina v KS [m] Krajevna skupnost Upravljavec (KS) Dolžina v Občini [m] Preostala dolžina v sosednji Občini / KS [m] Upravljavec (sosednja KS)
Debro-Rečica-Brezno-Belovo C R1 221 668 10,588 9,920 KS Rečica pri Laškem JPK 13,022 668 Laško, 2.434 Sedraž JPK
Rečica-Slivno-Šmohor O 200321 0 6,292 6,292 KS Rečica pri Laškem JPK 6,292   JPK
Zg. Rečica-Gozdnik-Šmohor C 200180 0 9,951 9,951 KS Rečica pri Laškem JPK 9,951   JPK
26,163
Opis Konec odseka STAC_ZAC STAC_KON Dolžina v KS [m] Krajevna skupnost Upravljavec (KS) Dolžina v Občini [m] Preostala dolžina v sosednji Občini / KS [m] Upravljavec (sosednja KS)
Rečica-Mulenca Z HŠ 35 0 683 683 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 1,592 909 KS Laško KS Laško
Maček-Govce O 701531 0 1,204 1,204 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 2,663 1.459 KS Sedraž KS Sedraž
Bastič-Jeran Z HŠ 20 0 112 112 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 112    
Marušič-Kajtna Z HŠ 129 0 454 454 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 454    
Rupnik-Plahuta Z HŠ 154 0 1,595 1,595 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 1,595    
Selič-Bukovec-Krašovec-Dežan C 200170 0 842 842 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 842    
Jager-Zagorišek O 701741 0 2,115 2,115 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 2,115    
GD Rečica-Huda Jama Z HŠ 15a 0 800 800 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 800    
Huda Jama - Sindikalni dom Z HŠ 1 0 113 113 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 113    
Huda Jama - Selič Z HŠ 6 0 34 34 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 34    
Plavc-Kaluder O 701591 0 1,455 1,455 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 1,455    
Podrenovca-Privšek Z HŠ 113 0 2,732 2,732 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 2,732    
Podrenovca-Šitnikar Z HŠ 122 0 1,489 1,489 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 1,489    
Podrenovca-Sadovje Z HŠ 117 0 511 511 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 511    
Zg. Rečica - Maček - Lah Z HŠ 111 0 394 394 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 394    
Zg. Rečica - Lah Z HŠ 110a 0 171 171 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 171    
Komočar-Frece Z HŠ 108 0 991 991 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 991    
Golouh - Jeran - Zavrate O 200171 0 1,695 1,695 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 1,695    
Ferme-Zakrišek C 200320 0 1,409 1,409 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 1,409    
Zg. Rečica - Podkoritnik Z HŠ 66 0 202 202 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 202    
Zakrišek-Gaberšek Z HŠ 102 0 593 593 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 593    
Šmohor-Lah Z HŠ 15 0 865 865 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 865    
Planinski dom Šmohor Z HŠ 9 0 132 132 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 132    
Preval-Zagraben Z HŠ 25 0 1,080 1,080 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 1,080    
Pišotek-Lavrinc Z HŠ 27 0 66 66 KS Rečica pri Laškem JPK 66    
Pot na Šmohor Z HŠ 8 0 110 110 KS Rečica pri Laškem JPK 243 133 KS Laško JPK
Sončna pot O 702031 0 241 241 KS Rečica pri Laškem JPK 241    
Rečica-Volavšek-Guček C 200170 0 819 819 KS Rečica pri Laškem JPK 819    
Petek-Gradič Z HŠ 109 0 164 164 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 164    
Oštir-Grešak Z HŠ 105 0 62 62 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 62    
Paron-Krašek Z HŠ 103 0 147 147 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 147    
Sp. Rečica - Brečko Z HŠ 92 0 46 46 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 46    
Maček-Mulenca O 702031 0 840 840 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 840    
Slivno-Turnšek Z HŠ 8 0 382 382 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 382    
Petek-Guček Z HŠ 76 0 183 183 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 183    
Plavčak-Pušnik Z HŠ 44 0 99 99 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 99    
Slivno-Ulaga Z HŠ 1a 0 334 334 KS Rečica pri Laškem KS Rečica pri Laškem 334    
 


   
       
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350