Untitled Document
     
AKTUALNO

Plan izletov PD Laško za leto 2019
 

Plan izletov PD Laško za leto 2019

več...
 
 
Vabilo na javno predstavitev defibrilatorja
  Vabimo vas na predstavitev in predajo difibrilatorja KS Rečica, ki je nameščen na Sindikalnem domu v Hudi Jami dne, 15.novembra 2018 ob 15.30 uri. Vljudno vabljeni. več...  
 
Praznik KS Rečica
  Vljudno vabljeni na osrednjo prireditev ob krajevnem prazniku 22.septembra 2018 ob 15 uri na šolskem igrišču v Zgornji Rečici. več...  
 
Obvestilo lastnikom zemljišč - odstranitev Ambrozije
  Posredujemo obvestilo Ministrstva za kmetijstvo. več...  
 
Povabilo Občine Laško
  EVROPSKA POBUDA, KI LOKALNE SKUPNOSTI SPODBUJA K UVEDBI IN PROMOCIJI
TRAJNOSTNIH PROMETNIH UKREPOV
Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih
mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden
mobilnosti zaključi z dnevom brez avtomobila.
DOGODKI V OBČINI LAŠKO
• Ponedeljek, 17. 9. 2018: PRIČETEK IZSPOSOJE JAVNIH KOLES
o ob 10. uri v Laškem (na parkirišču na Trubarjevem nabrežju pod Občino Laško)
o ob 12. uri v Rimskih Toplicah (pri bodočem Turistično informacijskem centru oz. na lokaciji
bivše stare pošte)
• Petek, 21. 9. 2018 ob 10. uri: PREDAJA NAMENU HODNIKA ZA PEŠCE NA RELACIJI VRTEC
LAŠKO–CESTA NA SVETINO
• Sobota, 22. 9. 2018: DAN BREZ AVTOMOBILA
o ob 9. uri: Pohod Po poti treh cerkva (start na Valvasorjevem trgu pred TIC-em)
o med 9. in 13. uro bo za vozila zaprt del starega mestnega jedra (podrobnejša prometna
ureditev za ta čas bo objavljena na občinski spletni strani v sredstvih javnega obveščanja) več...
 
 
Zapora lokalne ceste
  Vse udeležence v prometu obveščamo, da bo lokalna cesta Rečica - Šmohor dne, 25.avgusta 2018 med
9.15 do 11.30 ure zaprta za ves promet zaradi izvedbe kolesarskega tekmovanja. Prosimo za razumevanje. več...
 
 
Prostorski razvoj občine Laško
  Vse krajane KS Rečica vljudno prosimo, da lahko do 16.6.2018 podajo skladno s priloženim dokumentom predloge spremembe prostorskega načrta naše KS ali za območje Občine Laško. S spoštovanjem! več...  
 
Zapora javnih poti
  Vse uporabnike javnih poti Maček - Govce in Plavc - Kaluder obveščamo, da bodo izvedene popolne zapore prometa med 7 in 17.00 uro med 14.majem do predvidoma 14.junija 2018 zaradi izgradnje javnega vodovoda. Prosimo za razumevanje. več...  
 
Povabilo na praznovanje praznika 1.maja
  Ob prazniku dela prvi maj več...  
 
Slovensko društvo hospic, vabi na
  v Območnem odboru Celje Slovenskega društva hospic ponovno pripravljamo
večerni dogodek Hospickafe. več...
 
 
Zapora prometa
  Vse uporabnike javne poti Goluh - Jeran - Zavrate obveščamo, da bo zaradi izgradnje javnega vodovoda omenjena cesta od 5.4.2018 do predvidoma 13.4.2018 zaprta za ves promet vsak dan, razen ob nedeljah med 7.00 in 17.00 uro. Prosimo za razumevanje.
več...
 
 
Povabilo na čistilno akcijo
 

Spoštovani krajani, člani in članice društev.

več...
 
 
Oddaja gostinskega lokala v najem
  »Krajevna skupnost Rečica, Huda Jama 1, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2018 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe.

Namera bo objavljena na spletni strani krajevne skupnosti http://www.recica.si/, spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si/ od dne 12. 2. 2018 do vključno dne 28. 2. 2018 in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.« več...
 
 
Vabilo
  Društvo Hospic Slovenija vas vabi na prireditev-priloga v priponki.
več...
 
 
Sterilizacija mačk
  V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti sredstva za delovanje zavetišča za živali oziroma je dolžna poskrbeti za zapuščene živali. Že nekaj časa skupaj z Veterinarsko postajo Laško izvajamo tudi preventivni ukrep sterilizacije mačk, ki je zelo pomemben za omejevanje nekontroliranega razmnoževanja in posledično nezaželenih mačjih mladičev. Sterilizacija mačk je po mnenju stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali. Prav tako pa se s sterilizacijo hkrati zmanjšujejo možnosti okužb s prenosljivimi boleznimi.
muce
Akcija sterilizacije za lastniške mačke po subvencionirani ceni 30,00 EUR bo potekala na Veterinarski postaji Laško od 15. 1. 2018 do porabe predvidenih sredstev. Cena sterilizacije je 70,08 EUR. Lastnik mačke prispeva 30,00 EUR, preostalo razliko pa sofinancirata Občina Laško (20,00 EUR) in Veterinarska postaja Laško (20,08 EUR).

Subvencija je namenjena občanom občine Laško. Posameznemu gospodinjstvu se lahko sofinancira storitev za največ tri živali. Tisti, ki se odločijo za sterilizacijo mačke po subvencionirani ceni, se za poseg lahko naročijo na Veterinarski postaji Laško, tel. št. 03/734-16-16. več...
 
 
Obvestilo - Razpis za razvoj podeželja
 
Občina Laško objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2018. Vse informacije so na voljo na www.lasko.si
več...
 
 
Sprememba prometnega režima v času izgradnje
  Občina Laško je izdala ustrezno odločbo k delni in premični popolni zapori lokalne ceste Debro - Rečica na odseku Cesta v Rečico do Gratexa v času od 8.11.2017 do 29.1.2018 zaradi izgradnje plinovoda. Vljudno vas prosimo, da upoštevate postavljeno prometno signalizacijo in predvsem za strpnost v času del. S spoštovanjem. več...  
 
Plan zimske službe za leto 2017-2018
  Krajevna skupnost Rečica je upravljavec javnih poti na območju Rečice. Vzdrževanje javnih poti v zimskem času izvajamo od 15.11.2017 do 15.03.2018 oziroma do trajanja zimskih razmer. več...  
 
Komemoracija ob 1.novembru
  KS Rečica obvešča, da bo osrednja prireditev ob 1.novembru prazniku Dan spomina na mrtve na pokopališču Rečica 1.novembra ob 10.00 uri.
več...
 
 
HIŠNI RED ZA OBMOČJE KULTURNEGA DOMA - SINDIKALNI DOM V HUDI JAMI
  Hišni red se sprejme za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja ter javnega reda in miru za
območje kulturnega doma Sindikalni dom. več...
 
 
Notarska pisarna v Laškem
 
V Laškem bo z 10. oktobrom 2017 ponovno pričela delovati notarska pisarna, ki bo za stranke odprta vsak drugi torek v mesecu med 14. in 17. uro. Po abecednem vrstnem redu se bodo v notarski pisarni izmenjavali naslednji notarji: Fink Katja, Kovač Gregor in Mraz Aleksander.  Pri njih boste lahko pridobili splošne informacije o notarskih storitvah, opravljali bodo tudi overitve, notarske zapise pa bodo sestavljali po predhodnem dogovoru.

Notarska pisarna bo delovala v pritličju občinske zgradbe na Mestni ulici 2, v pisarni, kjer se enkrat tedensko izvajata energetsko svetovanje in psihološko svetovanje, enkrat mesečno pa jo za svoje stranke odpreta tudi poslanca.
noimage
V kolikor potrebujete notarske storitve, se lahko torej oglasite
 • oktobra pri notarki Katji Fink,
 • novembra pri notarju Gregorju Kovaču,
 • decembra pri notarju Aleksandru Mrazu.
več...
 
 
Polovična zapora ceste
  Občina Laško je izdala dovoljenje za polovično zaporo prometa na lokalni cesti Rečica - Šmohor pri stanovanjski hiši Brečko zaradi sanacije plazu od 11.9.2017 do predvidoma 11.10.2017 in sicer vsak dan od 7.30 do 17.00 ure.
več...
 
 
Odgovor ministrstva
  Zadeva: Omejitev prometa za vlačilce in priklopnike več...  
 
Obvestilo
  Obveščamo vas, da Finančna pisarna Laško, na lokaciji Mestna ulica 2, Laško v septembru ne bo poslovala. več...  
 
Stališče do pripomb - 3.razvojna os
  Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja v skladu z določbami Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) je skupaj s pobudnikom priprave državnega prostorskega načrta, Ministrstvom za infrastrukturo, Direktoratom za kopenski promet v oktobru 2016 organiziralo javno razgrnitev dopolnjene študije variant in dopolnjenga okoljskega poročila državnega prostorskega načrta  za državno cesto med AC A1 Maribor - Ljubljana in AC A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu (v nadaljevanju: DPN za 3RO sredina).

Javna razgrnitev na območju vseh 3 koridorjev (Zasavski, sredinski, Kozjanski) je potekala na območju 20 občin (Žalec, Celje, Radeče, Laško, Škocjan, Sevnica, Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice, Novo mesto, Braslovče, Prebold, Trbovlje, Hrastnik, Litija, Šentrupert, Mirna, Trebnje, Šentjur, Dobje, Krško.

Javna razgrnitev na območju tistih izmed zgornjih občin, kjer poteka predlog najustreznejše variante - OPNVR v sredinskem koridorju - na območju 9 občin (Žalec, Celje, Radeče, Laško, Škocjan, Sevnica, Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice, Novo mesto) je potekala tako, da so bile v teh občinah organizirane tudi javne obravnave.

Javna razgrnitev se je pričela 4. 10. 2016 in trajala do 4. 11. 2016.

MOP DzPGS in MzI DzKP sta skupaj z investitorjem in izdelovalcem državnega prostorskega načrta v skladu z določbami ZUPUDPP preučila pripombe in predloge javnosti in občin ter do njih zavzela stališča. V stališčih do pripomb z javne razgrnitve sta se opredelila do pripomb, podanih v času javne razgrnitve in jih upoštevala v največji možni meri:

  Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjene študije variant in dopolnjenga okoljskega poročila.
3ros 2016 karta

Povezava na članek   Javno naznanilo - Študija s predlogom najustreznejše variante za 3. razvojno os - sredinski del . več...
 
 
Podaljšanje razpisa
  OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA PRIJAVO ŠKODE ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je podaljšala rok za prijavo škode zaradi posledic suše, in sicer je vlogo možno oddati do 8. 9. 2017.

V skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode lahko škodo prijavijo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na kmetijskih kulturah in je le-ta večja kot 30%. Oškodovanci morajo upoštevati, da mora biti skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin (za kar se šteje: 1 ha njiv ali 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 4 ha pašnikov ali 0,25 ha intenzivnih sadovnjakov) in da se prizadete površine nahajajo na območju Občine Laško.

Škoda se prijavi na obrazcu 2, ki ga dobite v Glavni pisarni Občine Laško in na spletni strani občine. Podrobnejša navodila za izpolnjevanje obrazca se nahajajo v prilogi. Obvezna priloga k obrazcu 2 je kopija zbirne vloge za leto 2017 (vloga za subvencijo).

Za vložitev vloge mora imeti vlagatelj urejen KMG-MID na datum 15. 7. 2017, v nasprotnem primeru ni upravičen do državne pomoči.

Izpolnjene vloge je potrebno dostaviti na Občino Laško do petka, 8. 9. 2017.

Za vse informacije se lahko obrnete na Edino Memić, tel. št. 03/7338-736 ali e-naslov edina.memic@lasko.si.
več...
 
 
Predlogi za občinska priznanja za leto 2018
 
Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/09, 18/11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Laško

o b j a v l j a

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE LAŠKO V LETU 2017

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Laško podeljuje naslednja priznanja:

a) NAZIV ČASTNI OBČAN:
je najvišje priznanje, ki ga lahko prejme posameznik. Občinski svet Občine Laško podeli naziv posamezniku za izjemen prispevek na področju znanosti, umetnosti, gospodarstva, športa, človekoljubnih in drugih dejavnosti, ki ima trajen pomen pri razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine v Republiki Sloveniji in tujini.

b) GRB OBČINE LAŠKO:
 • zlati grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za dolgoletne vrhunske dosežke ali uspehe ali za izjemno življenjsko delo na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju, hkrati pa so ti dosežki, uspehi ali življenjsko delo izjemnega pomena za razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini. Zlati grb Občine Laško se praviloma podeli posamezniku ob zaključku njegove kariere oziroma pomeni pri skupini ljudi doseganje celovite ter zaključene faze razvoja.
 • srebrni grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za daljši niz vrhunskih dosežkov ali uspehov na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju, hkrati pa imajo ti dosežki, uspehi v daljšem časovnem obdobju pomen za razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini. Srebrni grb Občine Laško se podeli praviloma posamezniku po zaključku daljšega obdobja njegove kariere oziroma pomeni pri skupini ljudi doseganje potrjene faze razvoja.
 • bronasti grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za nadpovprečne dosežke ali za večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju. Bronasti grb je praviloma namenjen prejemnikom kot spodbuda za nadaljnje delo in dosežke.
Praviloma se lahko podeli en (1) naziv častnega občana Občine Laško, en (1) zlati grb, dva (2) srebrna grba in tri (3) bronaste grbe Občine Laško.

2. PREDLAGATELJI
Predloge za podelitve priznanj lahko podajo posamezniki, skupine ljudi, gospodarske družbe, zavodi, društva, organi lokalne skupnosti in druge organizacije.

3. PREDLOG ZA PODELITEV
Predlogi za podelitev priznanj morajo biti vloženi v pisni obliki in morajo vsebovati naslednje podatke:
 • podatke o predlagatelju (ime in priimek/naziv družbe, naslov, kontaktni podatki),
 • vrsto priznanja, za katero se podaja predlog (naziv častni občan, zlati grb, srebrni grb ali bronasti grb),
 • podatke o predlaganem kandidatu za priznanje (ime in priimek, naslov, kontaktni podatki),
 • utemeljitev oz. obrazložitev predloga, ki mora biti jasna in konkretna s poudarkom na podrobnejšem opisu rezultatov, dosežkov, uspehov ali dela kandidata, zaradi katerih se predlaga,
 • listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje alineje,
 • datum predloga in podpis predlagatelja oz. žig in podpis zastopnika za pravne osebe.

4. ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV IN NAČIN ODDAJE
Predlogi morajo biti oddani na naslov: Občinski svet Laško, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom "za občinska priznanja", osebno ali po pošti, prav tako se lahko oddajo po elektronski pošti na naslov: obcinski.svet@lasko.si. Predlogi se oddajo v kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom predlagatelja na zadnji strani kuverte. Rok za oddajo predlogov je do petka, 15. 9. 2017. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo obravnavala le tiste predloge, ki bodo podani v skladu z določili tega razpisa.

5. INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU
Javni razpis bo objavljen v junijski številki Laškega biltena, na spletni strani Občine Laško, na oglasni deski v prostorih Občine Laško in na oglasnih deskah KS. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Občini Laško, kontaktna oseba Tanja Grabrijan, tel. 03/7338 711 ali na e-naslov: obcina@lasko.si.

Številka: 430-21/2017                                                
Laško, dne 1. 6. 2017           
                                                      
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja,
predsednik                        
Janko Cesar
več...
 
 
Krajevna skupnost Rečica praznuje
  V okviru praznovanja krajevnega praznika KS Rečica ste vljudno vabljeni na naše skupna prireditve več...  
 
Rečiška krožna pot
  KS Rečica v sodelovanju s PD Laško vabi v soboto, 24.junija 2017 s pričetkom ob 7.00 uri na tradicionalni pohod po Rečiški krožni poti ob krajevnem prazniku KS Rečica. Zborno mesto je pri Sindikalnem domu v Hudi Jami.  Vljudno vabljeni. več...  
 
Povabilo na čistilno akcijo
  Leto je na okoli in prišel je spomladanski čas v katerem bomo ob naših domovih in naravi  v kateri živimo, izvedli vsako letno čiščenje okolja. več...  
 
Povabilo na praznovanje 1.maja - praznika dela
  Kje? Planinski dom na Šmohorju več...  
 
Javni razpis za nakup male čistilne naprave
 
J A V N I   P O Z I V
za subvencioniranje nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Laško
za leto 2017

Način prijave in oddaje:

Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana do 30.10.2017.
Vloge, ki ne bodo izdelane na predpisanih obrazcih naročnika oziroma bodo oddane kasneje, se zavržejo.

Upravičenci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, OKOLJE IN PROSTOR, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

Dodatne informacije:
Na telefonski številki 03 733 87 05 (Andrej Kaluža, andrej.kaluza@lasko.si) in 03 7338 714 (Luka Picej, luka.picej@lasko.si).

Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Oddelka za gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško in na spletnih straneh :
več...
 
 
Obnova železniške postaje Laško
  Objavljamo dokumentacijo predvidenih ureditev, ki se izvajajo v sklopu modernizacije proge in ostalih pripadajočih železniških in cestnih objektov. Modernizacija sodi k navezovanju na "TEN" evropsko infrastrukturno omrežje ter posodobitvi V. in X. panevropskega prometnega koridorja. Vsa načrtovana dela so osnova za dosego večjih hitrosti, nosilnosti in večje varnosti vlakov. Naročnik projekta je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo.

Podrobnosti glede načrtovanih aktivnosti lahko preberete v predhodnem članku, ogledate pa si lahko tudi naslednjo dokumentacijo:

Postavitev protihrupnih ograj:
- Načrt aktivne protihrupne zaščite v Debru.
- Načrt aktivne protihrupne zaščite v Marija Gradcu.

Železniška postaja v Laškem:
- Splošni podatki o nameravani gradnji.
- Situacija projekta.
- Zbirno projektno poročilo.
- Zaprtje nivojskega prehoda na železniški postaji Laško.
- Zapora ceste pri železniški postaji v Laškem.
- Zapora železniškega podvoza pri Zdravilišču Laško.

Železniška postaja v Rimskih Toplicah:
- Splošni podatki o nameravani gradnji.
- Situacija projekta - zadnja varianta 2017.
- Zbirno projektno poročilo.
ZP Lasko
več...
 
 
Požarna ogroženost
 
Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi prvega odstavka 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) od 1. 4. 2017 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na področju celotne države. 

V obdobju, ko je za posamezno območje razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, je na tem območju prepovedano:
 • kuriti;
 • kuriti kresove;
 • požigati na območju ob infrastrukturnih objektih iz 6. člena te uredbe;
 • izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar;
 • izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd;
 • izvajati ognjemete.

Več o tem si lahko preberete na povezavi http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1181.htm.
pozar
foto: GZS
več...
 
 
Oddaja gostinskega lokala v najem
 

KS Rečica skladno z Namero za sklenitev neposredne pogodbe odda v najem gostinski obrat s pripadajočo opremo in prostori v Sindikalnem domu v Hudi Jami 1, pošta Laško. Informacije na tel.št. 41 794 006 - Matjaž Pikl.

Priloga; Namera za sklenitev neposredne pogodbe

več...
 
 
Dan žena
  Krajevna organizacija Rdečega križa Rečica vljudno vabi na kulturno prireditev ob 8.marcu Dnevu žena, ki bo v soboto, 18.marca 2017 s pričetkom ob 18 uri v Sindikalnem domu v Hudi Jami. več...  
 
Obvestilo - akcija varujmo pešce
  BODI VIDEN, BODI PREVIDEN – POZOR, PEŠCI
bodi previden   bodi previden2
Pešci spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem prometu, zato je njihova varnost ena izmed prioritet nacionalnega programa in preventivnih ter vzgojnih aktivnosti Javne agencije RS za varnost prometa (AVP), ki je nosilec nacionalne preventivne akcije za večjo varnost pešcev, kjer se posveča posebno pozornost uporabi odsevnih predmetov, pravilnem ravnanju v cestnem prometu in upoštevanju omejitev hitrosti v naseljih ter odstopanju prednosti pešcem pred označenimi prehodi s strani voznikov. Delež umrlih pešcev se je v lanskem letu (2016) primerjalno z letom 2015 povečal za 38 % (iz 16 mrtvih v letu 2015 na 22 mrtvih pešcev v letu 2016, od tega kar 5 mrtvih na avtocestah).

Delež mrtvih pešcev predstavlja 17 % delež med vsemi smrtnimi žrtvami prometnih nesreč v letu 2016. Število hudo telesno poškodovanih pešcev se je primerjalno z letom 2015 v letu 2016 povečalo za 8 %, torej iz 124 na 134 hudo telesno poškodovanih.
bodi previden graf
V zadnjih letih je problematično predvsem veliko število prometnih nesreč z udeležbo pešcev v naselju (v letu 2016 - 11 mrtvih in 121 hudo telesno poškodovanih v naselju), med drugim tudi na prehodih za pešce, kjer so v preteklem letu umrli štirje pešci. Opazna je tudi problematika alkoholiziranosti med umrlimi pešci, kjer je bila pri petih ugotovljena visoka stopnja alkohola v krvi (v preteklem letu so pešci pod vplivom alkohola povzročili 23 prometnih nesreč).

Med glavnimi vzroki prometnih nesreč z najhujšimi posledicami za pešce prednjači v letu 2016 nepravilnost pešca pri prečkanju vozišča (10 mrtvih in 32 hudo telesno poškodovanih) in neupoštevanje pravil o prednosti (5 mrtvih in 40 hudo telesno poškodovanih pešcev), v veliki meri tudi neprilagojena oz. prehitra vožnja voznikov (4 mrtvi in 11 hudo telesno poškodovanih). Največ prometnih nesreč z udeležbo pešcev se zgodi v jesensko-zimskih mesecih. Posledično so tudi preventivno-vzgojne aktivnosti AVP in ostalih deležnikov usmerjene v to obdobje.

Preventivna akcija posveča posebno pozornost večji osveščenosti pešcev, še posebej starejših in otrok – šolarjev, in voznikov glede pravilnega ravnanja v cestnem prometu. Poleg tega s terenskimi akcijami in preventivnim delom povečujemo uporabo odsevnih teles pri pešcih, ki so izpostavljeni tveganjem prometnih nesreč in zmanjšani vidljivosti. Pri tem se spodbuja uporaba odsevnih teles tudi pri rekreativnih tekačih. Proaktivno preventivno delo za večjo varnost pešcev se učinkovito dopolnjuje tudi z vključenostjo Policije, lokalnih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, nevladnih organizacij in verskih skupnosti.
bodi previden promo
Med smrtnimi žrtvami pešcev nadpovprečno izstopajo starejši udeleženci. V letu 2016 namreč beležimo kar 10 mrtvih, 56 hudo telesno poškodovanih in 109 lažje telesno poškodovanih pešcev s starostjo nad 64 let. Za večjo vidnost in varnost pešcev je torej potrebno opozoriti na nujno uporabo odsevnih teles in svetlejših oblačil ter uporabo prometnih površin, ki so namenjene za hojo pešcev.

Skladno s cilji nacionalnega programa se krepijo tako preventivne aktivnosti kot tudi ukrepi za umirjanje prometa, hkrati pa se zagotavlja pešcem prijaznejša infrastruktura (hodniki in območja za pešce, urejeni prehodi, šolske poti in avtobusna postajališča) z inovativnimi prometnimi ukrepi za večjo varnost pešcev.

Za večjo varnost pešcev velja omeniti tudi varnostne sisteme in prilagoditve vozil. Avtonomni zavorni sistemi, oblika in zaščita sprednjega dela pokrova vozila, sistemski detektorji pešcev in inteligentne tehnologije, vse to so napredni varnostni ukrepi avtomobilske industrije, ki vplivajo na večjo varnost pešcev. Pri tem velja biti posebej pozoren na tišja električna in hibridna vozila.

Za večjo varnost pešcev moramo upoštevati naslednje:
 • Pešec mora uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev (pločniki, hodniki, prehodi, podhodi, nadhodi).
 • V kolikor ni zagotovljenega hodnika za pešce, mora pešec hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje.
 • Pešec se mora vedno prepričati o varnem prečkanju ceste. Preden stopimo na vozišče, obvezen pogled levo in desno. Cesto prečkamo hitro in brez nepotrebnega ustavljanja.
 • Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti moramo nositi odsevnik na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču. Poskrbimo za večjo vidnost in varnost z uporabo svetlih in odsevnih oblačil ter odsevnih teles (odsevni trakovi, kresničke, uporaba svetilke).
 • Obvezna uporaba prehodov za pešce. Na semaforiziranih prehodih počakati na zeleno luč za pešce (predhodno pogled levo in desno), na nesemaforiziranih prehodih posebno pozornost nameniti približujočim se vozilom, da se ta dejansko ustavijo iz obeh smeri (vzpostavitev očesnega kontakta z voznikom, dvig roke).
 • Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje, poleg odsevnika, nositi tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu. Odrasli, ki ob cesti spremljajo otroke, le te držijo za roko na zunanji strani, proč od ceste.
 • Na avtocesti se ne smemo zadrževati izven vozila ob cestišču, saj je to izredno nevarno. V primeru izrednega dogodka poskrbimo za svojo varnost: vozilo ustavimo na odstavnem pasu z vsemi delujočimi utripalkami, oblečemo odsevni telovnik, zavarujemo mesto dogodka z varnostnim trikotnikom, izstopimo iz vozila in se umaknimo na varno za zaščitno ograjo ter pokličimo pomoč.
 • Vozniki poskrbite predvsem, da vozite zmerno (počasneje ob megli, dežju, snegu in slabši vidljivosti), pričakujte pešce na cestah in jim odstopite prednost, pozorni bodite tudi na pešce na vozišču, kjer ni pločnikov. Za dobro vidljivost poskrbite s čiščenjem vseh stekel in ogledal na vašem vozilu. Ne uporabljajte mobilnega telefona med vožnjo, saj na ta način ogrožate tudi pešce.
več...
 
 
Javni razpis za mladinske projekte v letu 2017
 
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Laško za leto 2017

Način prijave in rok oddaje: Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za sofinanciranje mladinskih projektov in programov – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO IN JAVNE FINANCE, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.
 
Obravnavane bodo vloge, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih in bodo prispele po pošti na naslov naročnika oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško do srede, 25. 1. 2017, do 12.00. Vloge oddane po tem roku, bodo štete za prepozne in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo razpisne dokumentacije naročnika.

Razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško: več...
 
 
Javni razpis za prireditve
 
JAVNI POZIV
za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Laško za leto 2017
 

Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana najmanj 8 dni pred izvedbo prireditve ali projekta.
Vloge, ki ne bodo izdelane na predpisanih obrazcih naročnika oziroma bodo oddane kasneje, se zavržejo.

Izvajalci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za sofinanciranje prireditev in projektov – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, GOSPODARSTVO IN JAVNE FINANCE, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

Rok poziva: poziv se začne 9. 1. 2017 in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.

Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško: več...
 
 
Javni razpis za kmetijstvo v letu 2017
 
Občina Laško objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2017

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško v letu 2017 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 702/2014 in Uredbo komisije (ES) št. 1407/2013.

Brezplačno razpisno dokumentacijo je od dneva te objave do izteka prijavnega roka možno dobiti na spletni strani Občine Laško  (rubrika JAVNA NAROČILA, RAZPISI IN NEPREMIČNINE) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v Glavni pisarni Občine Laško in v Uradu za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance, Mestna ulica 2, 3270 Laško, pri Edini Memić, tel. Št. 03/7338-736, e-naslov: edina.memic@lasko.si v času uradnih ur. več...
 
 
Sterilizacija mačk
  V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti sredstva za delovanje zavetišča za živali oziroma je dolžna poskrbeti za zapuščene živali. Ker opažamo, da je vse več zapuščenih mačk, smo se skupaj z Veterinarsko postajo Laško odločili za preventivni ukrep, in sicer sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk. Le-ta je po mnenju stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali.

Akcija sterilizacije za lastniške mačke po subvencionirani ceni 30,00 EUR bo potekala od 9. 1. 2017 do porabe sredstev na Veterinarski postaji Laško. Cena sterilizacije je 65,39 EUR. Lastnik mačke prispeva 30,00 EUR, preostalo razliko pa sofinancirata Občina Laško (20,00 EUR) in Veterinarska postaja Laško (15,39 EUR).

Subvencija je namenjena občanom občine Laško. Tisti, ki se odločijo za sterilizacijo mačke po subvencionirani ceni, se za poseg lahko naročijo na tel. št. 03/734-16-16. Več informacij o posegu sterilizacije mačk si lahko preberete na naslednji povezavi http://veterina-lasko.com/obvestila/.
več...
 
 
Zdravstveno stanje v Občini Laško
  Na osnovi poročila, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje posredujemo osnovne podatke o zdravstvenem stanju v Občini Laško. več...  
 
Obnova dela javne poti
  V okviru posodobitve javnih poti po posameznih krajevnih skupnostih smo s pomočjo Občine Laško in krajanov obnovili cca 400m javne poti Ferme - Zakrišek. Obnovitvena dela so znašala cca 36.000 Eur, izvajalec del je bilo podjetje Ferdinad Hercog, nadzor nad izvedbo del pa je vršil g.Robert Seme. več...  
 
Zimska služba na lokalnih cestah
 

Na osnovi obvestila s strani JP Komunala Laško, vas obveščamo, da je spremenjena telefonska številka dežurne službe za izvajanje zimske službe na lokalnih cestah in sicer je nova tel.št. 051 636 185.

S spoštovanjem!

več...
 
 
Plan zimske službe za leto 2016-2017
  Na območju krajevne skupnosti Rečica več...  
 
Poziv
  Javna agencija RS za varnost prometa poziva vse udeležence v prometu in predvsem pešce " Posveti mi pozornost - bodi preVIDEN, zato uporabljamo v teh temnih dneh kresničke, odsevne trake, oblačila, kape, šale in ostanimo živi in predvsem VIDNI.. Hvala vam.... več...  
 
Javna obravnava 3.razvojna os
  Vse krajane obveščamo, da je Knjiga pripomb in pobud k študiji variant in okoljskemu poročilu za cesto AC A2 Ljubljana - Obrežje od 4.oktobra do 4. novembra 2016 nameščena v skupnih prostorih trgovine Točka, Lah Dani, Sp.Rečica nasproti Sindikalnega doma. več...  
 
Javno naznanilo
 

Ministrstvo za okolje in prostor RS, obvešča javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustrežnejše variante in okoljska poročila za cesto AC A 2 Ljubjana - Obrežje - 3.razvojna os. Dokumentacija je na voljo na sedežu Občine Laško od 4.oktobra do 4.novembra 2016.Javna predstavitev bo v sredo, 12.oktobra 2016 ob 18uri v Kulturnem centru Laško.

Vljudno vabljeni.

več...
 
 
Obletnica delovanja
  Lovska družina Rečica praznuje v soboto, 1.oktobra 2016 v Sindikalnem domu 70 let delovanja. več...  
 
Krajevni praznik
  KS Rečica vas vljudno vabi na osrednjo prireditev ob krajevnem prazniku KS Rečica 2.julija 2016 ob 15 uri na Zavrate. V kulturnem programu bodo nastopali; Rudarska godba Hrastnik, Tine Lesjak z Opoltničani, Moški pevski zbor Sedraž. Slavnostna govornika bosta župan Občine Laško g.Franci Zdolšek in poslanec Državnega zbora RS g.Matjaž Han. več...  
 
Krajevni praznik
 

KS Rečica vas v okviru prireditev ob krajevnem praznku vabi v soboto, 25.junija na tradicionalni pohod po Rečiški krožni poti s pričetkom ob 7 uri pri Sindikalnem domu v Hudi Jami. Organizator PD Laško

Sobota, 25.junij 2016

Športno društvo Rečica znova pripravlja res pester izbor rekreativnih tekmovanj in zabave, ki bodo potekala hkrati, na kar petih igriščih:

 

Odbojka na mivki mešanih trojic ob 13h (prijave na 070/501-571; Matjaž)

Nogomet na travi 5+1 ob 14h (prijave na 070/331-159; Denis)

Ulična košarka 3/3 ob 15h (prijave na 040/845-940; Marko)

Zorbing nogomet ob 16h (prijave na 031/725-221; Matej)

Mini eksplozija zabave in športa za otroke ob 17h (prijave na 040/811-985; Marija)

 

Zabavali vas bodo še: DJ Roky, hostese, spikerji in animacijsko dogajanje (tekmovanje v metu trojk, tekmovanje v strelih na gol).

 

Vljudno vabljeni!

 

več...
 
 
Tehnični pregledi za traktorje
  Tehnični pregledi Žonta organizirajo v četrtek, 19.maja od 16 do 17 ure tehnične preglede za traktorje pri Sindikalnem domu v Hudi Jami. več...  
 
Tehnični pregledi za traktorje
  V petek, 20.maja 2016 bo organizirano v sodelovanju s podjetjem Avto Celje-tehnični pregledi, pregled traktorjev med 8 in 9 uro pri Sindikalnem domu v Hudi Jami. Vabljeni! več...  
 
Povabilo
  Lipa Rečica vljudno vabi na letni koncert ob 30.letnici delovanja Folklorne skupina Lipa Rečica, ki bo v soboto, 14.maja 2016 s pričetkom ob 19.00 uri v Sindikalnem domu v Hudi Jami. Vabljeni! več...  
 
Kresovanje za vse generacije
 

30.4.2016 ob 18.00 uri. Športna animacija za otroke. Ob 21.00 prižig kresa

več...
 
 
Povabilo na praznovanje 1. maja - praznika dela
 

Kje? Planinski dom na Šmohorju.
Kdaj? 1. maja 2016 on 11.uri

več...
 
 
Postavitev mlaja na Šmohorju
  KS Rečica vljudno vabi skupaj z Moškim pevskim zborom Laško na tradicionalno postavitev mlaja v soboto dne, 23.aprila 2016 s pričetkom ob 15 uri na planinskem domu na Šmohorju. Vljudno vabljeni. več...  
 
Jabček party 2016
  Bar Brunarica vljudno vabi na tradicionalno prireditev Jabček party v soboto, 16.aprila 2016 s pričetkom ob 14 uri. več...  
 
Čistilna akcija
  KS Rečica vabi vse krajane na čistilno akcijo, ki bo v soboto, 9.aprila 2016 s pričetkom ob 8 uri pri gasilskem domu v Rečici. Kontejnerji za kosovne odpadke bodo nameščeni pri Sindikalnem domu in na parkirišču pri pokopališču Rečica. Vabljeni! več...  
 
Salamijada
 

Vse ljubitelje domačih salam in izdelovalce le teh, vabimo na 4.salamijado, ki bo v soboto, 9.aprila 2016 na kmetiji Brili. Vzorci salam se dostavijo tega dne do 17 ure na kmetijo, ob 20.30 uri sledi razglasitev rezultatov.

Vljudno vabljeni!!

več...
 
 
Povabilo na družabno srečanje
  Vabimo vas na predstavitev domačih pevcev, ki se bodo predstavili v soboto, 19.marca 2016 ob 18 uri v Sindikalnem domu v Hudi Jami. Lepa slovenska pesem in ubrani glasovi prisrčno vabijo! več...  
 
Tehnični pregledi za traktorje
  Avto Celje-Tehnični pregledi vabijo na tehnične preglede za traktorje v sredo, 23.3.2016 od 11.30 do 12.30 ure pri Sindikalnem domu v Hudi Jami.Vabljeni! več...  
 
Tehnični pregledi za traktorje
  Podjetje Žonta organizira 15.3.2016 od 16 do 18 ure tehnične preglede za traktorje pri Sindikalnem domu v Hudi Jami. Vabljeni! več...  
 
Obvestilo
 

Občina Laško je na svoji spletni strani objavila Razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2016 ter objavila Razpis za sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk v občini Laško za leto 2016. Naslov; www.lasko.si

 

več...
 
 
Zapora lokalne ceste Debro - Rečica
  Vse uporabnike lokalne ceste Debro - Rečica na odseku od trgovine Tuš do podjetja Monting obveščamo, da bo omenjena cesta popolnoma zaprta za ves promet vsak petek od 12.00 ure do ponedeljka do 6 ure med 22.januarjem do predvidoma 28.februarja 2016. Obvoz za osebna vozila bo urejen. Prosimo za razumevanje! več...  
 
Razpis za krajevna priznanja
  KS Rečica poziva vse krajane in člane različnih društev, da skladno s pravilnikom o podelitvi krajevnih priznanj podajo predloge za leto 2016 v zahtevani obliki. več...  
 
Povabilo
  Ministrstvo za okolje in prostor in Inštittut za vode RS organizirata javno prireditev Kako živeti s poplavami v torek, 24.novembra 2015 v Otročjem centru Kino Laško, Trubarjeva ul. 13, Laško s pričetkom ob 18.00 uri. Vljudno vabljeni!

MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 70-489 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 350-001 test 70-417 test 70-463 test 70-488 test 5A0-130 test 156-210 test 5A0-100 test 156-310 test 156-510 test 1z0-042 test buy cheap Windows 7 key sale cheap Windows 8 key sale cheap Office 2013 buy cheap microsoft office 2010 cheap Windows 7 key cheap Office 2007 key cheap Office 2010 key cheap Office 2008 key buy cheap Windows 7 buy cheap Windows 8 buy cheap Office 2013 buy cheap microsoft office 2010 buy cheap cheap Windows 7 key buy cheap microsoft Office 2007 key cheap microsoft Office 2010 key buy cheap replica watches buy cheap rolex replica watches online cheap omega replica watches buy cheap breitling replica watches buy cheap breitling scriss replica watches cheap scriss rolex replica watches buy cheap swiss rolex replica watches online buy fashional replica watches IWC replica watches sale online online sale cheap rolex replica watches 70-412 70-466 200-120 C4040-225 1Z0-061 70-347 C4090-452 MB2-703 400-101 70-410 70-417 70-463 70-488 70-462 C2090-303 C2090-614 70-461 70-486 70-411 400-101 646-206 300-206 70-243 74-325 C2020-622 070-347 test 070-463 test 300-206 test 70-243 test 74-325 test C2020-622 test C2030-283 test C2090-540 test C2180-278 test HP0-J73 test 100-101 dump 220-802 70-411 646-206 640-911 70-480 200-120 70-680 70-462 ICBB 070-246 070-341 070-417 070-457 070-458 1Z0-481 1Z0-599 300-207 70-246 70-461 C4090-958 70-483 EX300 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test 700-501 test 70-480 C4040-108 640-554 test 70-331 test EX300 test 1Z0-060test MB2-701test 70-464 test 70-680 test 74-335 test 350-018 test C_TFIN52_66 test HP0-J73 test 70-687 test ICBB test 70-457 test N10-005 test 1Z0-061 test 220-801 test 70-465 test C4090-958 test MB6-700 test OG0-093 test 646-206 test EX0-001 test 70-413 test 400-101 dumps 70-410 dumps 70-412 70-411 646-206 70-410 70-411 220-802 70-411 exams MB2-703 exams 070-462 exams 70-462 exams 70-461 exams 070-410 exams JN0-102 exams 70-411 exams C_TADM51_731 exams C4090-958 exams 70-483 exams EX300 exams 070-461 exams 70-486 test 820-421 test 820-422 C2170-008 C2180-275 C2180-276 070-462 test EX200 070-246 test 070-341 test 070-417 test 070-457 test 070-458 test 1Z0-481 test 1Z0-599 test 300-207 test 70-461 test 70-410 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 dumps 070-410 dumps JN0-102 dumps 70-411 dumps C_TADM51_731 dumps C4090-958 dumps 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 1Z0-599 test 350-029 test 820-421 test C_THR12_66 test 117-102 test 70-342 test 70-460 test 74-338 test MB6-871 test 200-101 test 70-484 test C2090-303 MB6-886 C4040-123 dumps JN0-343 dumps M70-201 dumps M70-301 dumps NS0-504 dumps 400-101 dumps PW0-204 dumps 3001 dumps 050-720 dumps 400-101 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test 700-501 test 70-480 test C4040-108 test MB2-701 test 070-411 test 100-101 test 640-554 test 700-505 test 70-457 test 70-460 test C2150-197 test EX0-001 test 070-243 test 70-466 test C_THR12_66 test C4040-225 test 1Z0-061 test 70-347 test C4090-452 test VCP-550 test 070-177 test 070-412 test 70-417 test 70-463 test 70-488 test 70-467 EX200 M70-301 70-489 220-802 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-411 mb5-705 70-346 70-486 70-347 70-480 70-483 70-412

več...
 
 
Povabilo
  V nedeljo, 1.novembra 2015 ste vljudno vabljeni na žalno komemoracijo na pokopališče Rečica. Prireditev se prične ob 10 uri.

MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 70-489 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 350-001 test 70-417 test 70-463 test 70-488 test 5A0-130 test 156-210 test 5A0-100 test 156-310 test 156-510 test 1z0-042 test buy cheap Windows 7 key sale cheap Windows 8 key sale cheap Office 2013 buy cheap microsoft office 2010 cheap Windows 7 key cheap Office 2007 key cheap Office 2010 key cheap Office 2008 key buy cheap Windows 7 buy cheap Windows 8 buy cheap Office 2013 buy cheap microsoft office 2010 buy cheap cheap Windows 7 key buy cheap microsoft Office 2007 key cheap microsoft Office 2010 key buy cheap replica watches buy cheap rolex replica watches online cheap omega replica watches buy cheap breitling replica watches buy cheap breitling scriss replica watches cheap scriss rolex replica watches buy cheap swiss rolex replica watches online buy fashional replica watches IWC replica watches sale online online sale cheap rolex replica watches 70-412 70-466 200-120 C4040-225 1Z0-061 70-347 C4090-452 MB2-703 400-101 70-410 70-417 70-463 70-488 70-462 C2090-303 C2090-614 70-461 70-486 70-411 400-101 646-206 300-206 70-243 74-325 C2020-622 070-347 test 070-463 test 300-206 test 70-243 test 74-325 test C2020-622 test C2030-283 test C2090-540 test C2180-278 test HP0-J73 test 100-101 dump 220-802 70-411 646-206 640-911 70-480 200-120 70-680 70-462 ICBB 070-246 070-341 070-417 070-457 070-458 1Z0-481 1Z0-599 300-207 70-246 70-461 C4090-958 70-483 EX300 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test 700-501 test 70-480 C4040-108 640-554 test 70-331 test EX300 test 1Z0-060test MB2-701test 70-464 test 70-680 test 74-335 test 350-018 test C_TFIN52_66 test HP0-J73 test 70-687 test ICBB test 70-457 test N10-005 test 1Z0-061 test 220-801 test 70-465 test C4090-958 test MB6-700 test OG0-093 test 646-206 test EX0-001 test 70-413 test 400-101 dumps 70-410 dumps 70-412 70-411 646-206 70-410 70-411 220-802 70-411 exams MB2-703 exams 070-462 exams 70-462 exams 70-461 exams 070-410 exams JN0-102 exams 70-411 exams C_TADM51_731 exams C4090-958 exams 70-483 exams EX300 exams 070-461 exams 70-486 test 820-421 test 820-422 C2170-008 C2180-275 C2180-276 070-462 test EX200 070-246 test 070-341 test 070-417 test 070-457 test 070-458 test 1Z0-481 test 1Z0-599 test 300-207 test 70-461 test 70-410 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 dumps 070-410 dumps JN0-102 dumps 70-411 dumps C_TADM51_731 dumps C4090-958 dumps 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 1Z0-599 test 350-029 test 820-421 test C_THR12_66 test 117-102 test 70-342 test 70-460 test 74-338 test MB6-871 test 200-101 test 70-484 test C2090-303 MB6-886 C4040-123 dumps JN0-343 dumps M70-201 dumps M70-301 dumps NS0-504 dumps 400-101 dumps PW0-204 dumps 3001 dumps 050-720 dumps 400-101 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test 700-501 test 70-480 test C4040-108 test MB2-701 test 070-411 test 100-101 test 640-554 test 700-505 test 70-457 test 70-460 test C2150-197 test EX0-001 test 070-243 test 70-466 test C_THR12_66 test C4040-225 test 1Z0-061 test 70-347 test C4090-452 test VCP-550 test 070-177 test 070-412 test 70-417 test 70-463 test 70-488 test 70-467 EX200 M70-301 70-489 220-802 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-411 mb5-705 70-346 70-486 70-347 70-480 70-483 70-412

več...
 
 
  KS Rečica obvešča vse krajane, oziroma podaja Informacijo o postopku odmere ceste – javne poti oziroma prenos zemljišča  v last Občine Laško do vpisa v zemljiško knjigo.

MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 70-489 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 350-001 test 70-417 test 70-463 test 70-488 test 5A0-130 test 156-210 test 5A0-100 test 156-310 test 156-510 test 1z0-042 test 70-480 test C4040-108 test MB2-701 test 070-411 test 100-101 test 640-554 test 700-505 test 70-457 test 70-460 test C2150-197 test 70-488 C_HANATEC131 C2090-303 C2090-614 FCNSP.v5 MB5-705 070-247 070-347 070-463 300-206 70-243 74-325 C2020-622 C2030-283 C2090-540 70-412 70-458 70-486 820-421 820-422 C2170-008 C2180-275 C2180-276 C4040-123 JN0-343 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 070-462 70-462 70-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 C4090-958 70-483 EX300 070-461 MB2-702 MB7-702 220-802 400-101 646-206 700-501 70-480 C4040-108 MB2-701 070-411 100-101 640-554 700-505 70-457 JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test 200-101 test 350-080 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test 700-501 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test C_TAW12_731 test C4030-670 test C4040-224 test C4090-450 test C4120-783 test EX200 test MB2-700 test MB3-700 test MB6-869 test OG0-093 test VCP-510 test VCP550 test 070-178 test MB7-702 220-802 400-101 646-206 700-501 70-480 C4040-108 MB2-701 070-411 100-101 640-554 700-505 070-458 1Z0-481 1Z0-599 300-207 70-246 70-414 A00-240 C_TAW12_731 C4030-670 C4040-224 C4090-958 70-483 EX300 070-461 MB2-702 MB7-702 220-802 400-101 646-206 700-501 70-480 C4040-108 C4090-452 VCP-550 070-177 070-412 70-417 70-463 70-488 C_HANATEC131 C2090-303 C2090-614 FCNSP.v5 MB5-705 MB2-701 070-411 100-101 640-554 700-505 70-457 70-460 C2150-197 70-460 C2150-197 EX0-001 070-243 70-466 C_THR12_66 C4040-225 1Z0-061 70-347 C4090-452 VCP-550 070-177 070-412 70-417 70-463 MB7-702 220-802 400-101 646-206 700-501 70-480 C4040-108 MB2-701 070-411 100-101 640-554 700-505 MB2-701 070-411 100-101 640-554 700-505 70-457 70-460 C2150-197 EX0-001 070-243 70-466 070-243 70-466 C_THR12_66 C4040-225 1Z0-061 70-347 C4090-452 VCP-550 070-177 70-480 C4040-108 MB2-701 070-411 100-101 640-554 700-505 70-457 70-460 C2150-197 EX0-001 C4040-225 1Z0-061 70-347 C4090-452 VCP-550 070-177 070-412 70-417 70-463 70-488 070-247 070-347 070-463 300-206 70-243 74-325 70-460 C2150-197 EX0-001 070-243 70-466 C_THR12_66 C4040-225 1Z0-061 70-347 C4090-452 070-246 070-341 070-417 070-457 070-458 1Z0-481 1Z0-599 300-207 70-246 70-414 A00-240 C_TAW12_731 C4030-670 C4040-224 70-342 70-460 74-338 MB6-871 200-101 70-484 C2090-303 MB6-886 1Z0-481 1Z0-899 400-051 70-246 70-496 74-343 1Y0-200 70-178 70-640 CV0-001 MB6-872 C2170-008 exam PR000041 exam 9L0-012 exam C_BODI_20 exam PRINCE2 exam 1Z0-851 300-075 exam 210-065 exam 810-401 exam 70-347 exam 70-411 C_TADM51_731 C4090-958 70-483 EX300 070-461 MB2-702 MB7-702 220-802 400-101 646-206 700-501 70-480 400-101 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test 700-501 test 70-480 test C4040-108 test MB2-701 test 070-411 test 100-101 test 640-554 test 700-505 test 70-457 test 70-460 test C2150-197 test EX0-001 test 070-243 test 70-466 test C_THR12_66 test C4040-225 test 1Z0-061 test 70-347 test C4090-452 test VCP-550 test 070-177 test 070-412 test 70-417 test 70-463 test 70-488 test buy cheap Windows 7 key sale cheap Windows 8 key sale cheap Office 2013 buy cheap microsoft office 2010 cheap Windows 7 key cheap Office 2007 key cheap Office 2010 key cheap Office 2008 key buy cheap Windows 7 buy cheap Windows 8 buy cheap Office 2013 buy cheap microsoft office 2010 buy cheap cheap Windows 7 key buy cheap microsoft Office 2007 key cheap microsoft Office 2010 key buy cheap replica watches buy cheap rolex replica watches online cheap omega replica watches buy cheap breitling replica watches buy cheap breitling scriss replica watches cheap scriss rolex replica watches buy cheap swiss rolex replica watches online buy fashional replica watches IWC replica watches sale online online sale cheap rolex replica watches 70-467 EX200 M70-301 70-489 220-802 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-411 mb5-705 70-346 70-486 70-347 70-480 70-483 70-412

več...
 
 
Odpoved prireditve
 

Spoštovani  KS Rečica obvešča vse krajane, da bo zaradi organizacijskih zadev v soboto, 22.avgusta 2015 odpadla prireditev - Dan odprtih vrat malih čistilnih naprav. Naslednji datum je 19.september 2015.

Prosimo za razumevanje!

220-802 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 70-462 100-101 640-554 700-505 70-457 70-460 C2150-197 EX0-001 070-243 70-466 C_THR12_66 C4040-225 1Z0-061 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 M70-301 70-489 C2180-278 MB7-702 MB2-702 70-487 70-243 70-414 70-466 200-120 MB2-703 070-462 70-462 70-461 9L0-012 C_BODI_20 PRINCE2 1Z0-851 70-432 1Y0-253 070-496 100-101 648-244 070-668 C4040-252 650-752 70-642 HP0-Y50 E20-385 500-285 70-410 70-461 70-462 70-483 EX300 070-461 MB2-702 MB7-702 220-802 400-101 646-206 700-501 70-480 C4040-108 MB2-701 70-412 70-466 200-120 C4040-225 1Z0-061 70-347 C4090-452 MB2-703 400-101 70-410 70-417 70-463 70-488 70-462 C2090-303 C2090-614 70-461 70-486 70-411 400-101 646-206 300-206 70-243 74-325 C2020-622 buy cheap Windows 7 key sale cheap Windows 8 key sale cheap Office 2013 buy cheap microsoft office 2010 cheap Windows 7 key cheap Office 2007 key cheap Office 2010 key cheap Office 2008 key buy cheap Windows 7 buy cheap Windows 8 buy cheap Office 2013 buy cheap microsoft office 2010 buy cheap cheap Windows 7 key buy cheap microsoft Office 2007 key cheap microsoft Office 2010 key buy cheap replica watches buy cheap rolex replica watches online cheap omega replica watches buy cheap breitling replica watches buy cheap breitling scriss replica watches cheap scriss rolex replica watches buy cheap swiss rolex replica watches online buy fashional replica watches IWC replica watches sale online online sale cheap rolex replica watches 70-432 1Y0-253 070-496 100-101 648-244 070-668 C4040-252 650-752 70-642 HP0-Y50 E20-385 500-285 70-410 70-461 220-801 220-802 N10-005 SY0-301 000-221 00-780 N0-101 1z0-051 C4090-450 C4120-783 EX200 MB2-700 MB3-700 MB6-869 OG0-093 VCP-510 VCP550 70-486 70-418 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 070-462 1Z0-554 1Z0-567 200-001 250-310 250-371 640-878 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-410 70-461 70-480 70-532 200-120 MB2-703 070-462 70-462 70-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 C4090-958 70-483 EX300 070-461 MB2-702 MB7-702 220-802 MB2-703 70-411 MB5-705 C_TADM51_731 70-346 70-486 70-347 70-480 70-483 70-412 70-463 MB2-700 70-417 C_TAW12_731 400-101 MB2-702 70-487 400-101 646-206 700-501 70-480 C4040-108 MB2-701 070-411 100-101 640-554 700-505 70-457 70-460 C2150-197 EX0-001 070-243 70-466 700-501 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-341 70-464 70-680 74-335 350-018 C_TFIN52_66 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 70-489 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 070-462 70-462 70-461 070-410 JN0-102 70-411 CCD-410 70-341 70-464 70-680 74-335 M70-201 117-101 810-420 C2180-276 C4040-221 1Z0-599 350-029 820-421 C_THR12_66 117-102 70-342 MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 70-489 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 70-467 EX200 M70-301 70-489 220-802 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 EX200 070-246 test 070-341 test 070-417 test 070-457 test 070-458 test 1Z0-481 test 1Z0-599 test 300-207 test 70-461 test 70-410 test

več...
 
 
Zapore ceste
  Vse uporabnike lokalne ceste Debro - Rečica- Šmohor obveščam, da bo zaradi kolesarskega vzpona dne, 29.avgusta 2015 izvedena popolna zapora prometa med 9.15 in 11.30 uro. več...  
 
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
 

JP Komunala Laško bo na območju KS Rečica organizirala vsakoletno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov in sicer v soboto, 28.marca 2015 med 8.00 in 8.45 uro pri Sindikalnem domu v Hudi Jami in na parkirišču podjetja Fragmattim med 9.00 in 9.45 uro. Zbirali bodo; odpadna olja, topila,  kisline,pesticide,akumulatorje,zdravila,kartuše,lepila, smole in alkalije.

Vljudno vabljeni!

MB2-701 70-467 EX200 350-001 700-505 640-911 M70-301 70-489 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 350-001 test 70-417 test 70-463 test 70-488 test 5A0-130 test 156-210 test 5A0-100 test 156-310 test 156-510 test 1z0-042 test buy cheap Windows 7 key sale cheap Windows 8 key sale cheap Office 2013 buy cheap microsoft office 2010 cheap Windows 7 key cheap Office 2007 key cheap Office 2010 key cheap Office 2008 key buy cheap Windows 7 buy cheap Windows 8 buy cheap Office 2013 buy cheap microsoft office 2010 buy cheap cheap Windows 7 key buy cheap microsoft Office 2007 key cheap microsoft Office 2010 key buy cheap replica watches buy cheap rolex replica watches online cheap omega replica watches buy cheap breitling replica watches buy cheap breitling scriss replica watches cheap scriss rolex replica watches buy cheap swiss rolex replica watches online buy fashional replica watches IWC replica watches sale online online sale cheap rolex replica watches 70-412 70-466 200-120 C4040-225 1Z0-061 70-347 C4090-452 MB2-703 400-101 70-410 70-417 70-463 70-488 70-462 C2090-303 C2090-614 70-461 70-486 70-411 400-101 646-206 300-206 70-243 74-325 C2020-622 070-347 test 070-463 test 300-206 test 70-243 test 74-325 test C2020-622 test C2030-283 test C2090-540 test C2180-278 test HP0-J73 test 100-101 dump 220-802 70-411 646-206 640-911 70-480 200-120 70-680 70-462 ICBB 070-246 070-341 070-417 070-457 070-458 1Z0-481 1Z0-599 300-207 70-246 70-461 C4090-958 70-483 EX300 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test 700-501 test 70-480 C4040-108 640-554 test 70-331 test EX300 test 1Z0-060test MB2-701test 70-464 test 70-680 test 74-335 test 350-018 test C_TFIN52_66 test HP0-J73 test 70-687 test ICBB test 70-457 test N10-005 test 1Z0-061 test 220-801 test 70-465 test C4090-958 test MB6-700 test OG0-093 test 646-206 test EX0-001 test 70-413 test 400-101 dumps 70-410 dumps 70-412 70-411 646-206 70-410 70-411 220-802 70-411 exams MB2-703 exams 070-462 exams 70-462 exams 70-461 exams 070-410 exams JN0-102 exams 70-411 exams C_TADM51_731 exams C4090-958 exams 70-483 exams EX300 exams 070-461 exams 70-486 test 820-421 test 820-422 C2170-008 C2180-275 C2180-276 070-462 test EX200 070-246 test 070-341 test 070-417 test 070-457 test 070-458 test 1Z0-481 test 1Z0-599 test 300-207 test 70-461 test 70-410 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 dumps 070-410 dumps JN0-102 dumps 70-411 dumps C_TADM51_731 dumps C4090-958 dumps 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 1Z0-599 test 350-029 test 820-421 test C_THR12_66 test 117-102 test 70-342 test 70-460 test 74-338 test MB6-871 test 200-101 test 70-484 test C2090-303 MB6-886 C4040-123 dumps JN0-343 dumps M70-201 dumps M70-301 dumps NS0-504 dumps 400-101 dumps PW0-204 dumps 3001 dumps 050-720 dumps 400-101 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test 700-501 test 70-480 test C4040-108 test MB2-701 test 070-411 test 100-101 test 640-554 test 700-505 test 70-457 test 70-460 test C2150-197 test EX0-001 test 070-243 test 70-466 test C_THR12_66 test C4040-225 test 1Z0-061 test 70-347 test C4090-452 test VCP-550 test 070-177 test 070-412 test 70-417 test 70-463 test 70-488 test 70-467 EX200 M70-301 70-489 220-802 70-410 70-461 70-462 200-120 70-488 MB2-703 70-411 mb5-705 70-346 70-486 70-347 70-480 70-483 70-412

več...
 
 
Čistilna akcija 2015
  Spoštovani, v priponki je vabilo na letošnjo čistilno akcijo. Vljudno vabljeni! več...  
 
Povabilo
  Dramska skupina Vrh nad Laškim, vas vljudno vabi na ogled dramske igre z naslovom Mulci proti dr.Zlobi, ki jo bodo izvedli v soboto, 28.februarja 2015 ob 15.00 uri v Sindikalnem domu v Hudi Jami. Vstop prost. Vljudno vabljeni! več...  
 
Povabilo
 

Spoštovani

V prilogi je vabilo na kulturno prireditev, ki bo 18.decembra 2014 ob 18.00 uri v Sindikalnem domu.Vljudno vabljeni!

več...
 
 
Plan zimske službe za leto 2014 - 2015
  Plan zimske službe na območju krajevne skupnosti Rečica več...  
 
Obvestilo vsem lastnikom zemljišč ob potoku
  Vse lastnike zemljišč ob potoku Rečica in ostalih pritokih seznanjamo s pravicami in dolžnostmi, ki jih morate upoštevati. Dopis je pripet v priponki! več...  
 
Komemoracija ob 1.novembru
  Obveščamo vas, da bo osrednja prireditev ob 1.novembru - Dnevu mrtvih v soboto, 1.novembra 2014 s pričetkom ob 10.00 uri na pokopališču Rečica. več...  
 
Povabilo
  KS Rečica vabi v sredo, 23.julija 2014 na javno razgrnitev Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica- Debro, ki bo v Sindikalnem domu ob 18.00 uri. Vljudno vabljeni! več...  
 
Krajevni praznik KS Rečica
 

Krajevna skupnost Rečica vljudno vabi na naslednje prireditve ob krajevnem prazniku;

Sobota, 28.junij 2014 - Pohod po Rečiški krožni poti s pričetkom ob 7.uri izpred Sindikalnega doma v Hudi Jami v organizaciji PD Laško.

Sobota, 5.julij 2014 - Explozija športa s pričetkom ob 12.uri v organizaciji ŠD Rečica

Nedelja, 6.julij 2014 - Osrednja prireditev ob krajevnem prazniku s pričetkom ob 15.uri na Zavratih.Sodeljujejo; Rudarski pevski zbor Zagorje, Ofirofci iz Laškega, Komik Vrlič, Rudarska godba Hrastnik in domači rudarski pevci iz Rečice.

 Vljudno vabljeni!

več...
 
 
Humanitarna pomoč
  KS Rečica v sodelovanju s PGD Rečica organizira zbiranje humanitarne pomoči za ljudi na območju republike Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije, ki so jih prizadelel poplave. Zbiranje pomoči poteka vsak dan med 17.in 19. uro v gasilskem domu v Rečici do vključno do nedelje 25.maja. Oblačila se trenutno ne zbirajo! Za vašo pomoč se vam že vnaprej zahvaljujemo. več...  
 
Državna cesta na srednjem delu 3. razvojne osi
  V priponki vam prilagamo odgovor Ministrstva za okolje na temo 3.razvojne osi, ki je bila izpostavljena na javni obravnavi ob predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Laško. več...  
 
Povabilo
  KS Rečica vabi ob prazniku 1.maj na naslednje prireditve; 26.aprila ob 15. uri na postavitev mlaja pri planinskem domu na Šmohorju, 30.aprila ob 20.uri na športno igrišče v Hudi Jami na kresovanje in 1.maja ob 11.uri na tradicionalno prvomajsko srečanje na Šmohorju. Vljudno vabljeni! več...  
 
Za vse tiste, ki kjerkoli opravljajo dela v gozdu
  Varno delo v gozdu več...  
 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN Občine Laško
  Na osnovi navodila s strani občinske uprave Laško, bo KS Rečica organizirala v ponedeljek, 14.aprila 2014 ob 18. uri v prostorih Sindikalnega doma Javno razgrnitev dopolnjenega osnutka  Občinskega prostorskega načrta Občine Laško z okoljskim poročilom. Vljudno vabljeni! več...  
 
Vabilo
  Vabimo na spominsko slovestnost in pohod ob 70 letnici Dušana Poženela več...  
 
Tehnični pregledi traktorjev
  Obveščamo vas, da bomo tudi v letošnjem letu organizirali tehnične preglede traktorjev, ki se bodo izvajali 26.3.2014 med 8.00 in 11.00 uro pri Sindikalnem domu v Hudi Jami.Vabljeni! več...  
 
Cepljenje psov
  Vse lastnike psov obveščamo, da bo redno letno cepljenje proti steklini v ponedeljek, 3.marca ob 10.00 uri pri gasilskem domu v Rečici. več...  
 
Vabilo
  Vabimo vse interesente na strokovno predavanje - Varno delo z motorno žago, ki bo v petek dne, 7.marca 2014 ob 15.30 uri v Sindikalnem domu. Po predavanju se bo izvedla strokovna usposobljenost. Cena predavanja je 50 Eur. Prijavite se; Matjaž PIKL 041 794 006! več...  
 
PLAN ZIMSKE SLUŽBE ZA LETO 2013 – 2014
 

NA OBMOČJU KRAJEVNE SKUPNOSTI REČICA
Datoteka

 
 
Zapora lokalne ceste
  Vse uporabnike lokalne ceste Kodre - Šmohor obveščamo, da bo cesta v času zimskih razmer zaprta za ves promet, oziroma od 15.11.2013 do 15.3.2014. več...  
 
Vabilo na komemoracijo
  Ob 1.novembru, spominu na mrtve, bo v petek, 1.novembra 2013 ob 10.00 uri na pokopališču Rečica osrednja žalna komemoracija. več...  
 
Zapora lokalne ceste
  Obveščamo vas, da bo lokalna cesta Rečica - Šmohor v soboto, 31.avgusta 2013 popolnoma zaprta za ves promet v času od 09.15 do 11.30 ure zaradi športne prireditve. več...  
 
Krajevni praznik KS Rečica
  Vljudno vabljeni na prireditve ob krajevnem prazniku. več...  
 
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJA ANTONA AŠKERCA V LETU 2014
  Občina Laško na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Laško (uradni list RS, številka 13/2009, 18/2011), razpisuje več...  
 
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE LAŠKO V LETU 2013
  Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/09, 18/11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Laško več...  
 
OBVSTILO VSEM KRAJANOM IN UPORABNIKOM LOKALNE CESTE DEBRO – ZAVRETE NA ODSEKU OD ŠOLE REČICA DO AVTOBUSNE POSTAJE V ZGORNJI REČICI
  Spoštovani krajani in uporabniki zgoraj imenovane cesteP { margin-bottom: 0.08in več...  
 
Obnova lokalne ceste Debro - Zavrate
  Obvestilo krajanom Zgornje Rečice in uporabnikom lokalne ceste na odseku od šole Rečica do avtobusne postaje v Zgornji Rečici. več...  
 
Tehnični pregledi
  Avto Celje d.d. organizira redne tehnične preglede traktorjev v sredo, 27.marca 2013 med 8.00 in 11.00 uro pri Sindikalnem domu v Hudi Jami. Vabljeni!! več...  
 
Obvestilo lastnikom gozdov
  Vse lastnike gozdov obveščamo, da je s 1.1.2013 vodja gozdarskega revirja v KS Rečica g. Rok GOLOB, ki je dosegljiv na tel.št. 041657610. več...  
 
Zapisnik 7. redne seje sveta KS Rečica
  ki je bila v petek, 28.9.2012 ob 18. uri v sejni sobi Sindikalnega doma v Hudi Jami.  
 
Plan zimske službe za leto 2012-13
  V prilogi je priložen Plan zimske službe za leto 2012-13. več...  
 
Vabilo
  Zavod za gozdove OE Celje vas vljudno vabi na predstavitev programa gospodarjenja z gozdovi za obdobje 2012-2021 za enoto Re več...  
 
Zapisnik 5. redne seje
 

ki je bila v petek, 2.12.2011 ob 17. uri v sejni sobi Sindikalnega doma v Hudi Jami.

 
 
Statut
  Statut Krajevne skupnosti Rečica več...  
 
Razpis za razvoj podeželja
   Obveščamo vas, da je Občina Laško objavila razpis za Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2012. Več podrobnosti najdete na www.lasko.si več...  
 
Plan zimske službe za leto 2011-2012
  Krajevna skupnost Rečica je upravljavec javnih poti na območju Rečice. Vzdrževanje javnih poti v zimskem času izvajamo od 15.11.2011 do 15.03.2012. več...  
 
Poročilo o izvedbi meritev onesnaženosti zraka
  V priponki je izdelano poročilo onesnaženosti zraka v Spodnji Rečici, ki ga je izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
Datoteka
 
 
Izvajanje zimske službe 2011-2012
 

KS Rečica obvešča vse uporabnike javnih poti na območju krajevne skupnosti, da izvajanje zimske službe v sezoni 2011/12 vršijo naslednji izvajalci, JP Rečica- Mulenca in Maček - Mulenca, Branko SELIČ, JP Ferme -Zakrišek in Zakrišek Gaberšek, Damjan TRBOVC, JP Dikc-meja ks, Leopold POŽIN, na vseh ostalih javnih poteh pa Darko TRBOVC. Del javne poti Kodre - Šmohor in Privšek - Preval se v času zimskih razmer zimska služba ne izvaja.

Kontaktne št; Darko Trbovc - 041 680 732, Leopold Požin - 041 648 413, Selič Branko - 041 406 289, Damjan TRBOVC - 051 644 741.

več...
 
 
Predstavitev knjige
  Vljudno vabljeni na predstavitev knjige Med Kojzico in Šmohorjem, ki jo je napisal Andrej MAVRI v petek, 11.novembra 2011 ob 17.00 uri v Sindikalnem domu. več...  
 
Razpis krajevnih priznanj
  KS Rečica je razpisala razpis za podelitev krajevnih priznanj za leto 2011. Razpisi so dostavljeni vsem društvom. Razpis je odprt do 30.4.2011. Vabimo predstavnike društev, da podajo svoje predloge. več...  
 
Čistilna akcija 2011
  Vse krajane obveščamo, da bo letošnja čistilna akcija 9.aprila, vse podrobnosti so navedene v priponki. več...  
 
Odvoz rabljenih avtomobilov
  Obveščamo vse lastnike zapuščenih vozil, da lahko naročijo brezplačen odvoz le tega pri podjetju Karbon iz Velenja. Naročila sprejemajo na JP Komunala Laško na tel.št. 041 769 668 - Andrej Ilijevec. Za odvoz avtomobila boste prejeli tudi potrdilo. več...  
 
Razpis za razvoj kmetijstva
 

Občina Laško je objavila razpis za razvoj kmetijstva, ki je viden na internet straneh Občine Laško, kontaktna oseba je Tomaž Zeme na tel.št. 7338 736.

več...
 
 
Zapora javne poti
   Vse uporabnike javnih poti Kodre-Gozdnik-Šmohor in Privšek-Preval obveščamo, da sta omenjena odseka skladno z dovoljenjem št.37100-02/11, ki ga je izdala občina Laško v času zimskih razmer zaprta za promet za  vsa motorna vozila. več...  
 
Izgradnja plinovoda
   Objavljamo zapisnik podjetja Adriaplin,kjer so navedene aktivnosti po izgradnji plinovoda v Sp.Rečici. V kolikor izkazujete interes po priključitvi vas vljudno prosimo, da pošljete na naš naslov pisno izjavo (lahko tudi na elektronski naslov). S spoštovanjem! več...  
 
Aktivnosti izgradnje javnega vodovoda Zg.Rečica
 

V priponki je naveden odlok po katerem bo Občina Laško pričela v zgodnjem spomladanskem času leta 2011 izvajati aktivnosti po pridobitvi zemljišč za izgradnjo primarnega voda javnega vodovoda Zg.Rečica. Vsi podpisniki, ki ste že podpisali pogodbe boste prejeli nove z navedbo odškodnine, ki bo izračunana po omenjenemu odloku. Prva faza bo zajemala izgradnjo vodovoda od Zavrat do naselja Huda Jama in odcepa za Govce. 

več...
 
 
Poročilo o izvedbi meritev onesnaženosti zraka
  V priponki je izdelano poročilo onesnaženosti zraka v Spodnji Rečici, ki ga je izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Celje  
 
Zimska služba - dopolnilo
  Obveščamo vas, da z 29.11.2010 zimsko službo na javni poti;
Gaberšek - Zakrišek in Ulaga - Čeperlin vrši Damjan Trbovc
Rečica - Mulenca in Maček - Hrastnik - Napret vrši Branko Selič več...
 
 
Obnova lokalne ceste Debro Zavrate na odceku Debro/Šmohor
  Občina Laško nas je z dopisom z dne, 15.10.2010 obvestila, da je pričela na relaciji trgovina Debro do odcepa za Šmohor izvajati potrebna geodetska opravila za pridobitev zemljišč za izgradnjo pločnika. več...  
 
Zimska služba
  KS Rečica obvešča vse krajane, da bo v letošnjem letu izvajanje zimske službe na območju KS Rečica izvajal Darko Trbovc. Dežurni telefon je 041 -680 732. Izvajanje se bo vršilo na vseh relacijah kot v letu 2010. več...  
 
Telekom odgovarja
  Prejeli smo dopis Telekoma o razšeritvi.... več...  
 
Dopis Telekoma o možnosti priklopa
 

Na osnovi naše ponovno vloge po zagotovitvi boljšega sprejema oziroma možnosti priklopa na širokopasovno omrežje vam prilagamo dopis Telekoma.

 
 
REČICA FEST
  ŠD Rečica vabi  
 
Vabilo za obisk vasi, ki je več ni
  Lovska družina Rečica in PD Laško vabita več...  
 
Nakup državnih zastav
  Vse krajane KS Rečica obveščamo, da je KS Rečica pripravila ugodno ponudbo za nakup državnih zastav dimenzij 70 x 140 cm po ceni 21,84 Eur. več...  
 
Kategorizacija cest
  Obvestilo o kategorizaciji cest
Vse krajane obveščamo, da nas je Občina Laško pozvala k uskalditvi novih javnih poti na območju KS Rečica. več...
 
 
Stvarna služnost
  Prejeli smo uradni dopis Občine Laško o pomenu stvarne služnosti, ki se nanaša na izgradnjo javnega vodovoda v Zgornji Rečici  
 
Pojasnilo o pomenu služnosti za izgradnjo javnega vodovoda v Z.Rečici
  V prilogi prilagamo pojasnilo pravne službe Občine Laško o pomenu ustanovitve stvarne služnosti. več...  
 
Zapisnik zbora krajanov KS Rečice pri Laškem
  Zapisnik zbora krajanov KS Rečice pri Laškem, ki je bil v ponedeljek, 1. marca 2010, ob 17. uri, v Sindikalnem domu v Hudi jami. več...  
 
Nova spletna stran Krajevne skupnosti
  Dobrodošli na prenovljeni spletni strani KS Rečica. Pred vami je nova spletna stran, kjer boste našli prenovljene vsebine,... več...  
 
Zbor krajanov ob 17.00 uri Sindikalni dom
  Krajevna skupnost Rečica vas vljudno vabi na Zbor krajanov.ki bo v ponedeljek, 1. marca 2010 ob 17:00 uri v Sindikalnem domu v Hudi Jami. več...  
 
     
   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350